Idol Giới Xe, trưởng đoàn Car Passion DIỄU HÀNH trước trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games | XSX

Idol Giới Xe, trưởng đoàn Car Passion DIỄU HÀNH trước trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games | XSX


If you like the video, please hit that LIKE BUTTON and be sure to SUBSCRIBE and CLICK THE BELL to turn on notification for more videos like this. Enjoy !!!

12 Replies to “Idol Giới Xe, trưởng đoàn Car Passion DIỄU HÀNH trước trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games | XSX”

  1. Bọn trẻ trâu này chỉ cho về quê lái xe bò là hợp lý nhất…có ba cái xe rẻ tiền mà cứ đem ra chạy ồn ào làm mất giấc ngủ của mọi ngươif..gặp tao là tao cho ăn gạch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *